A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn xã.

Theo đó Ủy ban nhân dân xã yêu cầu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1.Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ; Kết luận số1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số05/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để cán bộ, công chức biết, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc; đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.

2.Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu cán bộ,công chức và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng. 

3.Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm,có tính chất nghiêm trọng.

4.Bộ phận Văn hóa – thông tin, Trang thông tin điện tử xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, đưa tin kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công.

5.Giao Văn phòng –thống kê phối hợp với Công đoàn cơ sở xã tăng cường kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các ban ngành, bộ phận;tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; định kỳ báo cáo kết quả về UBND xã.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng trước : 333
Năm 2023 : 25.975
LIÊN KẾT