Xã Đắk Kan nằm ở phía Nam huyện Ngọc Hồi và cách trung tâm huyện 14 km với tổng diện tích tự nhiên là 9.329 ha. Toàn xã có 08 thôn với tổng số hộ dân là 1.515 hộ/5.425 khẩu,17 dân tộc cùng sinh sống, là xã thuần nông, có trên 90% số hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp và trồng cây công nghiệp. Toàn xã có 12 Chi bộ trực thuộc([1]) với 227 đảng viên.

Xã Đắk Kan được công nhận nông thôn mới vào năm 2017; các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đều được hoàn thiện qua từng năm; đến cuối năm 2020 thôn 4 đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đắk Kan đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn bộ tiêu chí Nông thôn mới Nâng cao; hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS tại thôn Hòa Bình, xã Đăk Kan trong năm 2022.

 

               ([1]) Trong đó: 08 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ Quân sự.