TT

Thôn

Cán bộ, CC phụ trách

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thôn 1

Hoàng Thị Điểm

ĐUV, PCT HĐND xã

0981446558

Nguyễn Thị Yến Nhung

CC Tư pháp Hộ tịch

0935255648

Hoàng Viết Lượng

Thôn trưởng Thôn 1

0979006346

2

Thôn 2

Ngô Thị Bích Hường

ĐUV, PCT UBND xã

0983764179

Nguyễn Đức Huy

CT Hội CCB xã

0366967258

Nguyễn Quang Bình

Thôn trưởng Thôn 2

0973488486

3

Thôn 3

Nguyễn Văn Hiển

ĐUV, CT Hội ND xã

0975448034

Trần Văn Tiến

CC Tư pháp Hộ tịch

0987501168

Nguyễn Tiên Phong

Thôn trưởng Thôn 3

0842002469

4

Thôn 4

Bùi Quang Triệu

ĐUV, PCT UBND xã

02603500968

Lê Trương Hoài Linh

CC Văn phòng TK

0375617407

Nguyễn Hồng Sơn

Thôn trưởng Thôn 4

0968530879

5

Hào Phú

Hiêng Lăng Huỳnh

UVBTV, Trưởng Công an xã

0979593007

A Hôn

Trạm phó Trạm y tế xã

0388302071

Trần Đình Thi

CC ĐC Xây dựng

0975205275

Xa Thị Hạnh

Bí thư Đoàn xã

0363099084

Xa Văn Tuấn

Thôn trưởng thôn Hào Phú

0399616429

6

Tân Bình

Nguyễn Văn Hoàn

ĐUV, CB Tổ chức Kiểm tra

0966565439

A Đang

P. Trưởng Công an xã

0974544377

Y Hiếm

CC LĐ-TB-XH xã

0334006523

Đinh Công Khanh

PCHT BCH QS xã

0367656276

Đinh Văn Thương

Thôn trưởng thôn Tân Bình

0348785709

7

Ngọc Tặng

Y Máy

ĐUV, CT Hội LHPN xã

0332494566

Võ Tư

CC Văn hóa Xã hội

0349131139

Đinh Văn Đằng

Thôn trưởng thôn Ngọc Tặng

0973025026

8

Hòa Bình

Trần Sinh Hưởng

ĐUV, CHT BHC QS xã

0386868812

Nguyễn Thị Bích Ngọc

CC Địa chính Xây dựng

0989876883

Đinh Thị Hương

Thôn trưởng thôn Hòa Bình

0367565975